Designed by olwebdesign

Pojištění malých a středních podnikatelů

Pojištění malých a středních podniků- TREND

Obsah:

Pojištění malých a středních podnikatelů TREND

TREND je velmi variabilní a umožňuje vyhovět všem běžným individuálním potřebám v oblasti pojištění malých a středních podniků. Obsahuje prakticky veškeré druhy pojištění, které poskytují krytí pro jakoukoliv situaci, která může podnik ohrozit. 

Hlavní výhody pojištění TREND:

 • univerzální produkt – pojištění TREND je určeno pro všechny podnikatele
 • komplexní krytí – pojistný program může zahrnovat veškeré druhy pojištění (majetkové, odpovědnostní, přerušení provozu)
 • stavebnicově postavené pojištění - podnikatel si vybere pouze rizika a pojištění, která skutečně potřebuje
 • vše srozumitelné a snadné  

   

   Pojištění malých firem a živnostníků - START PLUS

    Obsah:

     Pojištění živnostníků a podnikatelů - START PLUS

      START PLUS je velmi výhodnou kombinací nejžádanějších druhů pojištění pro podnikatele s hodnotou firemního majetku do 25 mil. Kč. Komplexní produkt, který umožňuje vyhovět všem běžným individuálním potřebám v oblasti pojištění malých podniků a živnostníků.

       Hlavní výhody pojištění START PLUS:

        • univerzální balíčkový produkt – pojištění START PLUS je určeno pro obchodníky, řemeslníky, malovýrobce, opraváře a služby
        • komplexní krytí – produkt zahrnuje pojištění nemovitého a movitého majetku, pojištění skel, peněz během přepravy, technických rizik, pojištění přerušení provozu, pojištění dopravy, pojištění obecné odpovědnosti za újmu, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem
        • v rámci jedné pojistné smlouvy jednoduchým způsobem sjednáno krytí pro jakoukoliv situaci 

       Pojištění ORDINACÍ A LÉKÁREN

       Obsah:

       log

       Toto pojištění je určeno speciálně pro lékaře, stomatology, lékárníky a další provozovatele soukromých zdravotnických praxí a veterináře. Komplexní pojištění, které optimálním způsobem poskytuje pojistnou ochranu provozovatelům zdravotnických praxí.

       Hlavní výhody Pojištění ORDINACE A LÉKÁREN:

       • unikátní balíčkové pojištění určené pro lékaře, stomatology, lékárníky a další provozovatele soukromých zdravotnických praxí a veterináře
       • komplexní pojistná ochrana – kromě pojištění movitého a nemovitého majetku, také pojištění přerušení provozu i z důvodu nemoci či úrazu a pojištění obecné odpovědnosti
       • v rámci jedné pojistné smlouvy jednoduchým způsobem sjednáno krytí pro jakoukoliv situaci
       • k tomuto pojištění lze samostatným produktem sjednat také pojištění profesní odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu 

       Kontakt

       Vladimír Čech - PARTNERSKÁ KANCELÁŘ

       Solná 5, 702 00 Ostrava   

       Telefon: 606 628 183, 597 317 419

       GPS:49°50'11.79"N, 18°17'31.43"E

       Kudy k nám