Designed by olwebdesign

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Obsah:

log

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli kryje případnou škodu, kterou způsobíte svému zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění svých pracovních úkolů. Pojišťovna za Vás uhradí škodu, za kterou odpovídáte v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění podle zákoníku práce nebo obdobného právního předpisu. Na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s řízením dopravního prostředku se pojištění vztahuje jen v případě, že je to výslovně ujednáno. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu, za kterou odpovídáte zahraničnímu zaměstnavateli nebo společnosti, ve kterém máte Vy nebo některý z Vašich blízkých nadpoloviční majetkovou účast, na škodu způsobenou vyrobením zmetku nebo vadnou manuální prací při opravách, opravách nebo stavebních pracích a další případy uvedené v pojistných podmínkách.

Kontakt

Vladimír Čech - PARTNERSKÁ KANCELÁŘ

Solná 5, 702 00 Ostrava   

Telefon: 606 628 183, 597 317 419

GPS:49°50'11.79"N, 18°17'31.43"E

Kudy k nám