Designed by olwebdesign

Pojištění průmyslu a podnikatelů

Pojištění majetku

Obsah:

log

Pojištění firemního majetku poskytuje ochranu movitého i nemovitého majetku Vaší firmy pro případ události živelného charakteru, např. před požáry, povodněmi, tíhou sněhu, krupobitím, vodovodními škodami, ale i v případě odcizení a vandalismu. Pojistíme též Vaši elektroniku, stroje, plavidla, exponáty na výstavách, stavby. Rádi pro Vás připravíme speciální nabídku pojištění.

 

 

 

 

 

 

Pojištění odpovědnosti

Obsah:

log

Pojištění odpovědnosti za škodu Vás zabezpečí pro případ potřeby uhradit škodu způsobenou jinému subjektu, k níž došlo v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojištění přerušení provozu

Obsah:

log

Pojištění přerušení provozu je určeno k ochraně Vašich podnikatelských aktivit. Jeho podstatou je kompenzovat případy, kdy vzniknou finanční ztráty způsobené přerušením nebo omezením provozu Vaší firmy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojištění přepravy

Obsah:

log

Pojištění přepravy je určené k ochraně věcí, zásilek a dalších událostí spojených s přepravou.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení

Obsah:

log

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu, za niž odpovídá provozovatel zdravotnického zařízení. Zdravotnickým zařízením se rozumí privátní ordinace lékařů, lékárny, nemocnice či sanatoria, a to jak nestátní, tak i státní.

Tento produkt v sobě zahrnuje následující druhy pojištění:

 

 

 

 

Kontakt

Vladimír Čech - PARTNERSKÁ KANCELÁŘ

Solná 5, 702 00 Ostrava   

Telefon: 606 628 183, 597 317 419

GPS:49°50'11.79"N, 18°17'31.43"E

Kudy k nám