Pojištění odpovědnosti pro podnikatele

Za své podnikání máte odpovědnost. Ať jde o způsobenou havárii, nebo to, že vyrobíte špatný výrobek.

Obecná odpovědnost za újmu

Hradí újmy na životě a zdraví člověka, na hmotné věci i zvířeti, které způsobíte jinému subjektu v souvislosti s podnikatelskou činností.

Předmět pojištění

  • odpovědnost za újmu způsobenou na věci
  • odpovědnost za újmu způsobenou na zdraví nebo životě
  • odpovědnost za následnou finanční škodu

Specifické odpovědnosti

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Kompenzuje dopady v případech, kdy máte hradit škodu, kterou způsobil váš vadný výrobek. Povinnost nahradit tuto škodu je upravena zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Poškozenému usnadňuje uplatnění nároku na náhradu škody tím, že mu dává možnost uplatňovat tento nárok přímo na výrobci, dovozci nebo dodavateli výrobku.

  • škody způsobené vadou výrobku (v případě, že má pojištěný povinnost takovou škodu na základě právního předpisu nahradit)

2. Odpovědnost za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb

Pojištění profesní odpovědnosti je souhrn pojištění vztahujících se na újmy způsobené třetí osobě převážně odbornými profesemi, jako jsou advokáti, architekti, lékaři, autorizovaní inženýři, daňoví poradci, auditoři, účetní, notáři, pojišťovací agenti a makléři. Pojištění profesní odpovědnosti se týká především činností charakteru duševní práce.

  • profesní omyl, v jehož důsledku vznikne újma na životě nebo zdraví člověka, na hmotné věci, na živém zvířeti, finanční škoda nebo jiná určená újma, kterou má pojištěný na základě právního předpisu povinnost nahradit

3. Odpovědnost za škodu způsobenou členy orgánů obchodní korporace (managementem společnosti)

Hradí finanční škodu, kterou způsobíte svému podniku porušením povinnosti vyplývající z vaší manažerské role.

  • odpovědnost za finanční škodu způsobenou pojištěným v postavení člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo manažera obchodní společnosti nebo družstva

4. Povinné pojištění odpovědnosti za újmy vzniklé v důsledku závažné havárie

Pokud podnikáte v chemickém oboru, informujte se, zda pro vás neplyne zákonná povinnost být pojištěný pro případy, že způsobíte závažnou nehodu.

Definici závažné havárie a okruh osob povinných uzavřít toto povinné pojištění vymezuje zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).
 

  • újma v souvislosti se závažnou havárií v případě, že má pojištěný povinnost takovou újmu na základě právního předpisu nahradit

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít